2016. október 01. 03:12 - Serrath

Csatajelentés - Highborn Elves vs Dwarven Holds

Tisztelt Nagyközönség!

 

Fogadjátok szeretettel az alábbi csatajelentést, melyet Demgal küldött.

battlefield-war-zone-fantasy-art-wallpaper.jpg

Íme a két sereg, mely összecsapott:

nevtelen.png


Deployment Type: Diagonal Secondary

Objectives: Capture the Flags
-Elven: BsB, Knights of Ryma Standard, Sword Masters Standard
-Dwarf: BsB, Greybeards standard, Deep Watch Standard

nevtelen_1.png

Az oldal megválasztását és a felfejlődés megkezdését a Törpék nyerték el de híres gyorsaságukhoz méltón az Elfek kezdték meg az előrenyomulást.

0. kör:
Ryma Lovagjai, valamint Elein fosztogatói oldalukon a Fővarázslóval előretörtek. Ezen egy időben a Törpék felderítői a hátukba kerültek és célba vették a fosztogatókat.

1. kör (Elf):
Az Elfek messze földön híres éles szemüknek köszönhetően észre vették a Törpék szándékát így hát a Vezérük azonnal hátra arcot parancsolt a fosztogatóinak, hogy nézzenek szembe a hátukba került ellenséggel.
A fővarászló a veszély ellenére sem hezitált és előre küldte Kard Mestereit, Oroszlán őrségét, Városi Lándzsásait, valamint a Láng Őreit.
Ryma Lovagjai rohamra keltek az ellenség Szürke szakállú öregjei ellen, viszont a Törpék nem hiába tisztelik nagy tudású öregebb társaikat. A Szürke szakállúak az évtizedek folyamán nem egy csatában vettek részt, pajzsaikat maguk elé tartva, jobb kezükben dobó fejszéikkel várták az ellenség rohamát és mikor elég közel ért az ellenség, fegyvereiket beléjük hajítva törték meg rohamukat.
A varázsló látván testvérei elestét a Sötét erőktől kért segítséget és a törpék Puskásaira szörnyű átkot szórt (Devouring Darkness). Azonban a szerencse a Törpék oldalára állt és a szörnyű mágikus vihar az osztag mögött csapott le igaz a brutális erők egyiküket így is elragadta.
Elein Fosztogatói megcsillogtatva nagyszerű lovas tudásukat lovaik nyergéből fordulás közben engedték nyilaikat a Törpe felderítőkre, kik éppen hogy maguk elé kaphatták pajzsaikat, egyikük így is túl lassú volt és egy a testén átfúródó nyílvessző lelkét az örök csarnokokba küldte.

1. kör (Törp):
Látván csapatai erőfölényét a Törpe Generális előreparancsolta csapatait. A Szürke szakállúak és a Mélység Őrei erőltetett menetben indultak meg az ellenségeik felé.1. kör (Törp): Látván csapatai erőfölényét a Törpe Generális előreparancsolta csapatait. A Szürke szakállúak és a Mélység Őrei erőltetett menetben indultak meg az ellenségeik felé.
A felderítők látván társuk halálát és, hogy minél előbb el kell érniük a fő erőket, nyílzáporral viszonozták a Fosztogatók támadását. Nyílpuskáik halálos pontossággal találtak célba és teljesen megsemmisítették az ellenfél megmaradt lovas haderejét
A Törpe Generális puskásait utasítva sortüzet vezényelt az Oroszlán Őrség ellen. Az Elfek azonban szemkápráztató ügyességgel tértek ki a puskagolyók elől, igaz a nagy számok törvényének még ők sem tudtak ellen állni és a záporozó ólom három társukat küldte istenük színe elé.

2. kör (Elf):
Az Elf Generáli felismervén a távolságból adódó hátrányát, rohamot indított a Törpék ellen majd megsarkantyúzva lovát közelebb lovagolt bajtársaihoz, hogy jelenlétével és mágiával segítse őket. Az Oroszlán Őrség és a Városi Lándzsások egyszerre rohamozták meg a Törpe Szürke szakállúit kik már számítottak erre, dobó fegyvereik a feléjük futó Lándzsások sorait vették célba. Ugyan jó páran a mellkasukba fúródó dobófejszéktől estek holtan össze, lendületüket nem lehetett megtörni, és másodpercek múltán pajzs csattant pajzsnak, csatabárd és lándzsa vágott véres sebet a másik soraiba. Pillanatokkal később érkeztek meg az Oroszlán Őrség emberei, hogy ők is kivegyék részüket a harcból, a Törpék bátran álltak ellen a rohamnak, több generáción át csiszolt és fejlesztett védekező technikáknak köszönhetően pajzsaik szinte egy áthatolhatatlan falat alkottak ellenségeik előtt.
A Láng Őrei rendíthetetlen menetelésbe kezdtek, hogy minél előbb eltöröljék a Mélység őreit és megszerezzék a Törpék Seregének Zászlaját.
Látván a kibontakozó összecsapást a Kard Mesterek megszaporázták lépteiket, hogy a Törpék oldalába kerülve megtörjék tökéletes védelmüket.
A Fővarázsló fedezvén az előrenyomulást átkot bocsátott a Törpe Puskásokra (Shadow Miasma) és támogatta közelharcban küzdő társait (Mind Razor).
A Törpék a Varázsló erős mágiájával szemben tehetetlenek voltak.

nevtelen_2.png

2. kör (Törp):
A Törpe Felderítők megszaporázták lépteiket, hogy minél előbb segíthessenek bajba jutott testvéreiknek.
A Mélység Őrei látták, hogy barátaik bajban vannak viszont azt is tudták, hogy nem adhatják fel jelenlegi pozíciójukat, mivel akkor a Láng Őrei oldalba támadhatnák őket és az ő pusztulásukkal megnyílna az út a Vezérük és annak osztaga felé, így hát nem maradt más választásuk mint bízni testvéreikben.
A Törpe Generális látván Szürke szakállú testvéreik szorult helyzetét és, hogy a Kard Mesterek oldalról próbálnak támadást indítani össztüzet rendelt el. A Puskások rájuk jellemző precizitással adták le mesterien megmunkált puskáikból lövéseiket, de a Kard Mesterit éveken át képzik arra, hogy elkerüljék a halálos lövéseket, kardjaik szemkápráztatóan gyors táncot jártak és félresöpörték a Törpék halálos ólom lövedékeinek jelentős hányadát. Viszont nem számoltak a Törpék technikai fölényével, azon mozdulatok melyek hatásosak egy íjjász csapat ellen, hasztalannak bizonyulhatnak egy sokkal gyorsabb kisebb lövedék ellen. A Kard Mesterek közül hatan lelték halálukat a Törpe sortűznek köszönhetően.
Az Elfek figyelmét lefoglalta a védekezés és ezért nem vették észre, hogy a Láng Őrök háta mögött a földalol egy maroknyi csapat mászik elő és pisztolyaikkal egyenesen a hátukra céloznak. Egy másodperccel később tíz pisztoly dörrenését lehetett hallani és máris négy Láng Őr esett holtan össze.

nevtelen_3.png

3. kör (Elf):
A Kard Mesterei veszteségeik ellenére megindították rohamukat a Szürke szakállúak ellen és sikeresen oldalba támadták őket.
A Láng Őrei követve társaik példáját megrohamozták a Mélységi Őröket kik bátran vették fel a harcot velük.
Az Elfek Vezére mágiája segítségével gyengítette tovább a Törpék sorait. A Puskásokra szörnyű sötétséget küldött (Devouring Darkness) és számos harcost küldött az örök csarnokokba, hogy megtérjenek istenükhöz.
A Lándzsások az előző varázslatnak köszönhetően hihetetlen hatékonysággal támadták a velük szemben lévő ellenfeleiket kik még a tökéletes védelmük ellenére sem tudtak ellen állni a rájuk záporozó ütéseknek. Velük együtt az Oroszlán Őrség és az éppen rohamozó Kard Mesterek végleg megtörték a Szürke szakállúak bátorságát. Látván testvéreik halálát kiszakadtak a közelharcból és elfutottak ellenfeleik elől. Az Oroszlán Őrség ugyan megpróbáltak üldözni őket de nem jártak sikerrel.
A Láng Őrei teljes erejükkel támadták a Mélység Őreit, de a Törpék ezen elit alakulata kik a föld mélyén élő förmedvényekkel harcolnak nap-nap után, kialakították a maguk egyéni harci stílusát mely tökéletesen ötvözi a védelmet és a támadást. Az Elfek nem is sejtették de már a támadás első felében eldőlt a sorsuk. Az oly büszke Elfek sok és súlyos sebekből vérezve fogták menekülőre, viszont a Törpék eme elit alakulata sose hagyta ellenfeleit elszaladni a csatából hisz az akár egy tárna végét is jelenthetné a későbbiekben. Így most is hallgatva a régi beidegződésekre az Elfek után vetették magukat és mind egy szálig levágták őket, majd haragjukat a Városi Lándzsások felé fordították.

nevtelen_4.png

3. kör (Törp):
A Szürke szakállúak pániktól vezérelve megpróbáltak minél messzebb kerülni az őket üldöző Oroszlán Őrségtől.
Puskával felfegyverzett társaik látván az események kellemetlen alakulását minden eszközükkel megpróbáltak segíteni a bajba jutott társaiknak. Egy pontos sortűzzel megsemmisítették az Oroszlánokat kik mivel oldalvást voltak a Törpéknek, teljesen váratlanul ért a támadás minek következtében esélyük sem volt védekezni.
A Mélység Őrei megindították rohamukat a Városi Lándzsások felé, de mivel az előző csata és az ellenség utáni hajsza teljesen kifárasztotta őket kísérletük sikertelenségre volt kárhoztatva. Ezért a Bányászok sortüzet nyitottak a Lándzsásokra mely sikeresen megritkította az ellenség sorait, viszont a harc edzett katonákat nem tudta eltántorítani a Törpék távolsági támadása, pajzsaik fedezékében megindították rohamukat a Mélység Őrei felé.

4. kör (Elf):
Az elfek nem fecsérelték el a kínálkozó lehetőséget, ugyan tudták, hogy sokkal kevesebben vannak mint ellenfeleik nem hezitáltak, A Városi Lándzsások Ellenfeleikre szegezték fegyvereiket és egy utolsó elsöprő rohamot indítottak a Mélység Őrei ellen.
A Mélység Őrei pontosan tudták mi vár rájuk, évszázadok alatt kialakult harci tudás akarat és generációkon át fejlesztett harci tudás feszült egymásnak. A Lándzsások első három sora szinte egy harcosként csapódott a Törpéknek kik mint egy sziklafal a tenger folytonos ostromát, bátran és rendíthetetlenül állták az Elfek Támadását. A szinte tökéletes pajzs falon éppen csak egy egy dárda tudott utat találni magának az ellenség soraiba és még azok közül is a legtöbb csupán ártatlanul csúszott le a vaskos páncél lemezekről. Viszont azon találatok melyek utat találtak az illesztéseknél a Törpék testébe, létfontosságú szerveket találtak el és inakat vágtak át.
A Törpék ugyan megrendültek társaik halála láttán de ahelyett, hogy leengedték volna védelmüket csak még elszántabbakká váltak, az első és második sor emberei egyszerre mozdultak pajzsaikkal oldalra söpörték ellenfeleik fegyvereit majd szakavatott szemeikkel megtalálva ellenfeleik védelmén a sebezhető pontot fegyvereikkel húsba csontba vágtak halálos sebeket.
Az Elfek rémületükben menekülőre fogták de nem tudtak elég gyorsan megfordulni így a még lendületben lévő Törpék levágták őket.
A kard Mesterei ezzel egy időben indították meg támadásukat a Puskások felé, kik mivel nemrég lőttek Puskáikkal most látván a veszélyt kétségbe esetten próbálták újratölteni majd célra emelni fegyvereiket.
Késlekedésük majdnem a teljes osztaguk végét jelentette, az Elfek első szinte elsöprő támadása majdnem bajtársaik felével végzett pedig az Elfek közül is már csak hárman értek oda a roham végére, az osztag többi tagját a flintákból előrobbanó gyilkos ólom terítette le. Akik odaértek azoknak arcán szoborszerű maszkként ült a nyugalom, mesterien kidolgozott kardjaikkal elsőnek lentről felfelé majd fentről lefelé vágtak véres rendet a Törpék soraiban, a szerencsésebbek elég gyorsak voltak, hogy kis hárító pajzsaikat használva félreüssék a rettenetes fegyvereket, míg másokat a nehéz lánc ing sem óvhatta meg az Elfek könyörtelen csapásaitól
A Törpe Generális egy kurta paranccsal rendezte osztagát, igaz a Puskások bátorsága is kellett ahhoz, hogy ne fussanak el a társai. A ellenséges roham után a túlélők Puskáikat megfordítva mint egy buzogányt, sújtottak le a megmaradt Elfekre. Nem volt ősi tudás se nemes mozdulat sor a tettben csak a puszta nyers erő és élni akarás, ahol egy csapás nem volt elég ott kettő másik követte, a puszta létszám fölény felül kerekedett az ősi kardművészeten és évezredes harci tapasztalaton. A Fővarázsló miután látta bajtársai, testvérei halálát és csapata pusztulását, megsarkantyúzta lovát, hogy hírül vigye a fővárosba kudarcát és a Törpék közeledtét. De alig fordult meg a lovával Tucatnyi számszeríj vessző fúródott a testébe. A Törpe felderítők kihasználva a csata hevét, hátulról lopakodtak oda a vezérhez és elvették életét mielőtt megérthette volna, hogy mindennek vége.

Nagyon szépen köszönöm ellenfelemnek Szabó Rolandnak az izgalmas mérkőzést és a Pécsi O.B.S. klubnak a lehetőséget és a rendelkezésünkre bocsájtott eszközöket.

A végén összegezvén játékbeli tapasztalataimat azt kell mondjam, hogy a 9. Age kiadás ugyan megtartotta a Warhammer Fantasy 8. kiadásának alapjait, viszont a sereg könyvekbe fektetett idő és, hogy figyelnek a játékosok visszajelzésére, nekem visszahozta a kedvemet, hogy újabb és újabb csatákban tegyem próbára seregem és tudásom. Bíztatok mindenkit, hogy bátran próbálja ki.

Szabó Péter

3 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://fantahammer.blog.hu/api/trackback/id/tr6911752855

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Serrath 2016.10.01. 11:10:51

hát gyerekek! volt idő sörre gyúrni, enyém lett :P :D

janos900 2016.10.02. 15:46:30

Tetszenek a walesi elf pajzsok. :)

Szaka 2016.10.03. 08:06:43

Jó kis mészárszék lett a vége ahogy látom. :) Mondjuk nagyon el lett aprózva az elf sereg, ilyen kis osztagokban nem nagyon van ütőerő.